13.01.2014, Murat Yülek, Dünya

Hükümetin sene başında alkollü içkiler ve sigara ile birlikte otomobiller üzerindeki ÖTV oranlarını artırdı. Doğru yaptı. Kur hareketleriyle birlikte bu kararın hem, bir miktar da olsa, Türkiye’deki zayıf tasarruf oranını artırıcı etki yapmasını, hem ithalatı kısmasını hem de bütçeye olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Kararın yerli üretime de menfi etki yapması muhtemel; bunu da ekleyelim. Yerli üretimde ithalat da önemli yer tuttuğu için kur artışı maliyetleri de etkileyecek.

Otomobil sektörünün son yıllarda aldığı şekil dinamizmin üretimden çok ithalatta olduğunu gösteriyor. Neden mi? Yakında 12 aylık rakamlarda yayınlanacak ama biz 11 aylık rakamlar üzerinden otomotiv sektörüne bir bakalım. Önceki yıllarda da altını çizdiğimiz bir durumu tekrar göreceğiz.

2013 yılının ilk 11 ayında ülkemizde toplam 1 milyon araç üretilmiş. Bu rakama binek araçları ve otomobil ve ticari araçlar dahil. Toplam 1 milyon civarındaki üretim adedi son 7 yılda 2009 hariç yatay seyrediyor. Ancak sektördeki önemli değişiklik, ithalatta; ithalat değil sabit kalmak çok hızlı büyüyor. Öyle ki, 2007 yılında, adet olarak ithalatın iç satışlara oranı yüzde 56 iken geçen yıl yüzde 69’u aşmış. İthalatın toplam iç üretime payı ise aynı dönemde yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkmış. Sadece geçen sene adet olarak ithalat büyümesi yüzde 23. Ekonominin 2013 yılında reel olarak yüzde 4’ün altında büyüdüğünü hatırlatırsak adetteki bu artışın abesliği daha iyi anlaşılır. Aynı dönemde iç adet olarak üretim yüzde 5.7 ihracat ise yüzde 10.1 yükselebilmiş. Bu rakamları aşağıdaki grafikten izleyebilirsiniz.