Archive June 24, 2013

10. Kalkınma Planı

24 Haziran 2013, Murat Yülek, Dünya

TBMM’ne sevkedilen 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye’nin 2014-2018 dönemindeki ekonomik stratejilerini kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu yıllarda daha çok sınai kalkınmayı kapsayan plan benzeri çalışmalar yapılmıştı. Sonrasında 1960’lı yıllardan itibaren Devlet Planlama Teşkilatı’nın da kurulmasına parallel olarak “planlı dönem” başladı. Plan-pilav tartışmalarının eşlik ettiği dönemin 1980’li yıllarda sona erdiğini söyşeyebiliriz. Ancak hem DPT varolmaya hem de planlar ve bunlara bağlı yıllık programlar yapılmaya devam etti. 2000’li yıllardan sonra ise Avrupa Birliği sürecinin başlamasıyla Türkiye’nin AB’ne taahhütleri de planlara parallel strateji dokumanları haline gelmeye başladı; işler biraz karıştı. Bu arada, Devlet Planlama Teşkiları daha çok bölgesel kalkınmaya odaklandı ve Kalkınma Bakanlığı ismini aldı. Read More

Belediye başkanlarına Sanayi Bakanı’na Ekonomi Bakanı’na ve Başbakan’a

17 Haziran 2013, Murat Yülek, Dünya

Belediye başkanlarına Sanayi Bakanı’na Ekonomi Bakanı’na ve Başbakan’a çağrı

Bugünlerde çağrı deyince akla Gezi Parkı geliyor ama bu çağrı onunla alakalı değil. Konu yine kamu alımları ve raylı sistemler. 2013 yılı ilk çeyreğindeki büyüme beklenenden iyi ancak olması gerekenden kötü geldi. Büyüme ve ihracat konularında şahin bakanlardan Sayın Çağlayan bile yaptığı açıklamada bu yılki büyümenin zayıflayabileceğini ve iç talep temelli olacağını söyledi.

Oysa bir taraftan ülkemizin milyonlarca doları yanlış kamu alımı politika ve uygulamalarından dolayı yabancı ülkelere iş, aş ve istihdam olarak gidiyor. Yani, Türk halkının vergileri, krizde Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ya da Polonya ekonomisine destek olarak gidiyor. Bu ülkelere bir düşmanlığım yok; ama kendi sanayicimi, işçimi, ustamı ve mühendisimi Almanlardan daha çok seviyor ve düşünüyorum. Read More

Eleştirelim, protesto edelim ama…

10 Haziran 2013, Murat Yülek, Dünya

Gezi parkı protestoları ve bunların yol açtığı üzücü olaylar günlerce Türkiye gündemini meşgul etti. İnsanlarımız ve güvenlik güçlerimiz yaralandı ve öldü; otobüsler yakıldı, kaldırımlar söküldü. Dahası, dünyada Türkiye’nin olabilecek en kötü reklamı da yapıldı. Read More

Sanayileşme ve kalkınma temelli satın alma

03 Haziran 2013, Murat Yülek, Dünya

G. Kore, 1950’li yıllarda lokomotif, otomobil, ya da nükleer reaktör yapamıyordu. O sıralarda diğer ülkelerin de üretmiyor olduğu flat panel, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon da üretmiyordu. Türkiye 1950’li yıllarda lokomotif üretti, 1960’lı yıllarda deneme reaktörleri kurdu.

2000’li yıllarda G. Kore nükleer reaktor, otomobil (kendi tasarımıyla) uçak, lokomotif ve diğer raylı sistemler, flat panel, tablet, akıllı telefonları üretiyor. Bu alanların bazılarında dünyanın en üst iki üç ülkesi arasında. Türkiye öyle değil. Türkiye’nin anlı şanlı sanayi grupları var ama üst ürünlerde kendine ait sanayisi yok denecek kadar az. Read More