Archive March 30, 2015

“O ne verirse 2 katını…”

Ülkemiz için 1990’ları kayıp yıllar haline getiren yaklaşım iste buydu. Önceki on yılları da. “Rakip parti size ne verirse ben iki katını vereceğim”, “Hepinize 2 anahtar vereceğim” vs vs. Ana muhalefet partisinin, artık çoktan unutmuş olmamız gereken siyasi popülizm söylemlerini geri getirmesi çok büyük bir yanlış. Bu yaklaşımı getirirseniz, diğer partileri de bu kısır döngünün içine çekersiniz.

Ana muhalefet partisi emeklilere her bayramda birer maaş ilave önerince, iktidar partisi ne desin? “Ben de emeklilere her bayramda ikişer maaş” uygun mu? Ya diğer büyük muhalefet partisi? Onlar da üçer maaş önerse? Türkiye hiper enfl asyonun eşiğine, sorumsuz siyasetçiler yüzünden gelmemiş miydi? Read More

Büyümek için yüksek ücretli istihdamı artırmak gerekiyor

Ekonomi yönetimi çerçevesi, hele gelişen ekonomilerde hayati bir kavram. Bana sorarsanız Türkiye’nin ekonomik gündeminin ilk maddesi büyüme olmalıdır. Zira, Türkiye, adı üzerinde ‘gelişmekte’ olan ya da ‘orta gelirli’ ülkedir ve “gelişmiş,” “yüksek gelirli” ülke olmalıdır. Büyümenin uzun vadeli ve kalıcı olması kısa vadeli ve dalgalı olanına göre daha ehven olduğuna göre, gündemin ilk maddesinin ‘büyüme’ yerine daha özelde ‘kalıcı ve uzun vadeli büyüme’ şeklinde tanmlanması daha doğru olur. Düşük enflasyon ve daha önemlisi iç denge (bütçe) ve dış denge (dış ticaret açığı ya da cari açık) bu hedefi destekleyici/ mümkün kılıcı, kırılganlıkları azaltıcı faktörler olarak alınabilir. Read More

Türkiye raylı sistem yetkinliklerini kazanmalı

Bu köşede son yıllarda tekrar tekrar ele alınan konulardan bir tanesi raylı sistemlerin yerli imalatında Türkiye’nin yetenek kazanması gerektiği. Buna neden gerek var? Bu da, yine bu köşede ele alınageldi.

Birincisi; raylı sistemler oldukça yaygın ve güçlü teknolojileri kapsıyor. Uzmanları, motorları bir tarafa bırakırsanız raylı sistemlerdeki elektronik ve mekanik teknolojilerin uçak teknolojileriyle eşdeğer olduğunun altını çiziyorlar. Dolayısıyla, raylı sistemleri “öğrenmek” için yaptığınız yatırımın size çok yaygın alt sektörlerde geri dönüşü oluyor. Buna ‘taşma’ ya da ‘pozitif dışsallık’ deniyor.

Read More

Şubat enflasyonu

Şubat ayı enflasyonu para politikasının seyri açısından önemli olacak. Manşet enflasyonda Kasım ayından itibaren düşüş eğilimi belirginleşmişti. Ocak ayında da, beklendiği gibi, bir puana yakın bir iniş yaşandı. Bu inişte, 2013 yılı ikinci yarısından itibaren enerji grubu olumlu rol oynarken, gıda grubunu menfi etki yapmıştı. Ekim 2014’den sonra her iki grup da manşet enflasyonun düşüşünde yön olarak olumlu rol oynadı. Bu iki fiyat grubunun toplam TÜFE içindeki payı yüzde 30. Dolayısıyla, bu iki grubun hareketi, TÜFE üzerinde oldukça etkili.

Yönü düzelse de, gıda grubu enflasyonu seviye olarak hala sepetin üzerinde. Ocak ayı itibariyle, işlenmemiş ve işlenmiş gıda fiyatlarında 12 aylık artış sırasıyla yüzde 9,39 ve yüzde 12,56 olurken TÜFE manşet enflasyonu yüzde 7,24’e geriledi. Read More