Archive November 25, 2013

Abe yönetiminde Japon ekonomisi: Bir ara değerlendirme

25.11,2013, Murat Yülek, Dünya

2012 yılı Aralık ayında göreve gelen Japonya’nın yeni Başbakanı Abe’nin seçimleri kazanmasında agresif politikalarla Japonya’nın deflasyondan kurtulması önemli rol oynadı. Japonya 1990’lardan itibaren içine düştüğü ve literatüre kazandırdığı “Japon tipi durgunluktan” muzdaripti. Dünyadaki finansal kriz de, Almanya gibi ihracata bağımlı bir ekonomi olan Japonya’ya büyük zarar vermişti. Japon ekonomisi 2008 yılında yüzde 1, 2009 yılında ise yüzde 5,5 oranında küçüldü. 2010 yılında yüzde 4,7 büyüse de, 2011’de tekrar daraldı (yüzde 0,6). 2012 yılında yüzde 2’lik büyüme kaydetse de Japon ekonomisinin büyüklüğü hala 2007 GSYH’sinin altındaydı. Dahası, 2012’nin iki ve üçüncü çeyreklerinde ekonomi teknik olarak durgunluğa girdi (iki çeyrek üstüste daraldı). Read More

Ticaret Açığı Dinamikleri

18.11.2013, Murat Yülek, Dünya

Eylül ayı cari dengesinin 3.3 milyar dolar gelmesiyle 12 aylık cari açık 59.1 milyar dolarolarak gerçekleşti. Geçen yılın eylül ayındaaynı rakamlar 2.7 ve 58.5 milyar dolardı. Cariaçık toplam olarak yükseliyor. 12 aylık cariaçık Aralık 2012’de 50.1, Haziran 2013’de ise54.5 milyar dolardı. Cari açıktaki bu yükselmeenerji ve altın kalemlerinden kaynaklanmaya devam ediyor. Önce toplam dış ticaret rakamlarına bakalım. 12 aylık dış ticaret açığı 2012 sonunda 85.0 milyar dolarken, Haziran 2013’de 90.3milyar dolara, eylülde ise 94.6 milyar dolara çıktı. Read More

Orta vadeli program ve cari açık

04.11.2013, Murat Yülek, Dünya

Orta vadeli program, cari açığın en önemli hedef ilan edildiği belki de ilk politika metni. Ekonomi yönetimi, 2010 yılı sonunda bir strateji değişikliği gerçekleştirmiş ve cari dengeyi önemsediğini ilk defa o zaman resmi hale getirmişti. Cari açığın temeli aşırı kredi büyümesi olarak teşhis edilmiş ve bankaların kredi büyümesini yavaşlatması istenmişti. Bu yönlendirmeye ilk olarak kamu bankaları uymuş; ardından diğer bankaların da katılmasıyla kredi büyümesi gerilemişti. Sonradan, kredi büyüme hızları tekrar hızlandı. Ancak, kredi büyümesinin düştüğü dönemlerde dahi cari açık, özellikle GSYH büyümesine paralel olarak düşmesi gereken seviyelere düşmedi.

Hükümet son Orta Vadeli Program’da tasarruf oranının belli bir hızla yükselmesi, yani tüketim meylinin düşürülmesini ve büyümenin önceki hedeflere göre daha da düşürülmesini hedefliyor. Böylece, ithalatın da gevşetilerek cari dengenin düşürülmesini hedefliyor. Read More