Archive November 23, 2015

“Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler”

Murat Yülek, 23.11.2015, Dünya

Türkiye bu ay G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak dünya gündeminde yer aldı. Aynı dönemde yine Türkiye’de bir çok başka konferans ve toplantı gerçekleşti. Ekvator’da UNCTAD tarafından gerçekleştirilen sanayi politikaları çalıştayından sonra, geçen hafta bu köşede bahsedilen Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı uluslararası katılımla İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Geçen ay İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve salonların tıka basa dolduğu 13. Sanayi Kongresi’ni de hatırlayalım. Read More

“Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları”

Murat Yülek, 16.11.2015, Dünya

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi, Politikaları ve Kalkınma Merkezi’nin düzenlediği Smart Economic Planning and Industrial Policy (Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları) konferansının ikincisi geçen hafta gerçekleşti.

İktisadi planlama ve sanayi politikaları, dünya genelinde  1980’lerden sonra fiiliyatta ortadan kalkmasa da gündemden düştü. Büyük buhran ve ikinci  dünya savaşı sonrasında ekonominin canlandırılması için devlet müdahalelerinin bir çok ülkede artırılmasıydı. Fransa’dan Latin Amerika ülkelerinde ve Amerika’ya kadar, müdaheleler arttı ve iktisadi planlama  yaygınlaştı. Ancak her politikada olduğu gibi müdaheleye dayalı politikalar da bir süre sonra aşırı arttı. Dış şokların da etkisiyle ekonomiler yavaşladı, cari açık ve enflasyon problemleri ortaya çıktı. Read More