Archive December 30, 2013

2014 ekonomisi

30.12.2013, Murat Yülek, Dünya

2014 yılı için öngörülen ekonomik değerlendirmeler son siyasi gelişmelerle şimdiden gözden geçirilme durumuna geldi. Bu köşede henüz 2014 öngörüleri yapılmamıştı; o halde 2013’ün son haftasında, 2014’e bakmak için yeterli sebep var.
Önce bir “geçiş dönemindeki” dünyaya bakalım. Dünya ekonomisine bakarken, en önemli unsurun Amerika’daki para politikası değişimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fed bilançosunun büyüme hızının düşürülmesi ve belki de küçülmeye başladığı bir yıl olabilir 2014. Bu yüzden işsizlik rakamları en önemli gösterge olacak; faizler sene boyunca sıfıra yakın kalacak gibi görünse de parasal büyüklükler en azından daha yavaş büyüyecek. Amerikan ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 civarında büyümesi olası. Bu olumlu bir şey ve Fed kararlarının dünya ekonomisi üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin tersine işleyecek. Read More

Türkiye yükselmeye devam edecek

23.12.2013, Murat Yülek, Dünya

Son 10 yılda Türk ekonomisi dünya tarihinin en büyük finansal krizine, Gürcistan’dan Suriye’ye yanı başındaki savaşlara, İran-İsrail sürtüşmelerine, Arap Baharı’na rağmen büyüdü ve yükseldi. Kasasında memur maaşlarını ödeyecek parası olmayan bir ülkeyken, tarihimizin en istikrarlı ekonomik on yılını yaşadık.

Ancak, Türkiye’nin daha gideceği yol, alması gereken mesafeler var. Türkiye’nin en ileri ve büyük ekonomilerin arasına girmesi gerekiyor. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını da tamamen ortadan kaldırmış, yüksek teknolojiye sahip, özel sektörü Ar-Ge yapan, markalı ürünler üreten, dünyanın en elverişli yatırım ortamlarından birine sahip bir Türkiye. Geçmiş on yıl bu daha büyük ekonomik atılımın da temelini oluşturuyor. Read More

Eğitim reformunda önce müfredat

16.12.2013, Murat Yülek, Dünya

K-12 eğitiminde reform sürecindeyiz. Esasında, K-12 eğitimindeki reform süreci Cumhuriyet’in kuruluşundan beri devam ediyor. Ancak anlamlı ve ihtiyacını duyduğumuz sonuçları henüz alamıyoruz. PISA sınavlarında aldığımız skorlar bunun göstergelerinden sadece birisi.

Bu köşede PISA skorlarıyla ilgili son yıllarda yazılar yer aldı. Şimdilerde PISA skorları oldukça popüler hale geldi ülkemizde. Birçok köşe yazarı bu konuyu ele alıyor artık.
Üç yıl önceki skorlardan yola çıkarak, bu köşede, PISA skorlarının Türkiye’nin GSYH’sinin gerektirdiği seviyelerin altında olduğunu söylemiştik. Yani Türkiye’nin ekonomik ilerlemesi, eğitim alanındaki ilerlemesinin önünde gidiyor. Bu ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaşmış bir ülkenin daha yüksek eğitim çıktıları (ve etkisi) elde etmesi gerekir demiştik. Dahası, artık ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi en yüksek bütçeye sahip bakanlık. Yani, Türkiye kaynaklarının en büyük kısmını eğitime harcıyor artık. Bu, başlı başına önemli bir reform esasında. Read More

Türkiye’nin sağlık cihazları stratejisi yok

09.12.2013, Murat Yülek, Dünya

Sağlık cihazları sektörü enerji gibi önümüzdeki on yıllarda dünyanın gündemindeki en önemli teknoloji alanları arasında yer alıyor. Dünya ülkelerinin büyük bölümü bu teknolojilerin alıcısı/tüketicisi durumunda. Türkiye de bunlardan birisi. Dünya ülkelerinin az sayıdaki bir bölümü ise bu teknolojileri geliştiren ve dünyaya satan şirketleri barındırıyor. Bu şirketler de zaten bir elin parmaklarını geçmiyor.

Türkiye’nin sağlık cihazları alanına mutlaka girmesi gerekiyor. Türkiye bu alanda teknoloji tüketen değil geliştiren, cihaz ithal eden değil üreten ülkeler arasına girmeli. Tabi buna kimse karşı çıkmaz zaten. Mesele bunun nasıl gerçekleşeceği. Read More