Archive June 25, 2011

Balkanlarda Türkiye’nin ekonomi ve siyasi rolü paralel gitmeli

DÜnya Gazetesi, Küresel Bakış, 06 Haziran 2011

Türkiye’nin “komşularıyla sıfır sorun” politikasını “etrafında ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan bir huzur ortamı oluşturmak” şeklinde daha geniş tanımlayabiliriz. Böyle bakılırsa, Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanların, her birinin diğerinden zor projeler olduğu görülüyor.

Balkanlar, bu üç bölgenin içinde belki de en zorlusu, ancak Türkiye için önemli bir potansiyeli de taşıyor. Öte yandan, son dönemde Türkiye’nin bölgede lider rol oynaması için oldukça müsait bir konjonktürün oluşması, bölgede istikrarın oluşması için ülkemize ilâve sorumluluk yüklüyor. Read More

AB Yunanistan’ı tartışıyor

DÜnya Gazetesi, Küresel Bakış, 13 Haziran 2011

Avrupa`da Yunanistan kavgası devam ediyor. Alman hükümeti Yunan bonolarına sahip yatırımcıların yeniden yapılandırma maliyetine katlamasını istiyor. Avrupa Merkez Bankası buna karşı çıkıyor.

Yunanistan fiilen iflas durumunda. Ancak duruma “iflas” adının resmi olarak konulması Yunan hükümeti kadar Yunan bankalarını da ilgilendiriyor. Yunan bankaları Avrupa Merkez Bankası tarafından sağlanan likiditeye muhtaç. Bu likiditeyi Yunan devleti bonolarını teminat göstererek elde ediyor. İflas durumundaki bir ülkenin bonoları Avrupa Merkez Bankası tarafından teminat olarak  kabul edilmediği için Yunan bankalarının ilave teminat sağlaması gerekecek. Bu mümkün olmadığı için Yunan devletinşn resmen iflası Yunan bankacılık sektörünün de çökmesi manasına geliyor. Yunanistan’ın 30 yıllık AB üyeliğinde geldiği nokta bu. Read More

Kredi büyümesine yeni önlemler

DÜnya Gazetesi, Küresel Bakış, 20 Haziran 2011

Seçim sonrasında, dikkatler tekrar kredi büyümesine çevrildi. Basına yansıyan haberlere göre  hükümetin, yalnız kalan Merkez Bankası’nı Maliye Bakanlığı ve BDDK gibi kurumların alacağı tedbirlerle destekleyecek. Doğrusu da bu.

Hatırlayalım, geçen senenin sonlarında Merkez Bankası’nın tasarladığı bir dizi önlem uygulamaya konuldu. Munzam karşılıkların artırılmasına dayalı bu önlemler kredi artışını yavaşlatmaya yetmedi. Fiilen bankalar gerekli finansmanı repo piyasasından sağladılar. Sonuçta, para tabanı oldukça yükseldi; son bir yılda yüzde 100, sene başından itibaren ise yüzde 50 civarında. Read More