Archive December 31, 2012

Enflasyon hedefleme v.2.0 resmi olarak yürürlükte

Murat Yülek, Dünya, 31 Aralık 2012

Geçen hafta TCMB Başkanı Başçı tarafından sunulan 2013 yılı para ve kur politikası sunumu para politikasında bir devrin sonlandığını, yeni bir devrin başladığını ilan etti.
Başçı sunumunda, “eski yaklaşım” “fiyat istikrarını” tek para politikası amacı olarak alırken devreye sokulan “yeni yaklaşımda” amacın hem “fiyat istikrarı” hem de “finansal istikrar” olduğunu söyledi. Eski yaklaşımdaki tek amaç, tek araç (politika faizi) tarafından sağlanırken yeni yaklaşımdaki birden fazla amaç birden fazla araçla sağlanacak. Zaten bir süredir öyle yapılıyordu. Açıklama TCMB’nin 2010 sonlarından itibaren uygulayageldiği çerçeveyi formel hale getirmiş oldu. Read More

Otoyol ve köprü özelleştirmelerinin özeti

Murat Yülek, Dünya, 24 Aralık 2012

Köprü ve otoyollar geçen hafta özelleştirildi. Her özelleştirmeden sonra olduğu gibi kafa karıştırıcı birçok rakam ve bilgi ortalıkta dolaşıyor. Bunların çoğu da hatalı. Duruma soru cevaplarla göz atalım.

Soru: Özelleştirilen karayolları ve boğaz köprülerinin mülkiyeti kamudan bir takım özel sektör kuruluşlarına mı geçti?

Cevap: Hayır. Yolların ve köprülerin mülkiyeti devlette yani halkta kaldı.

Soru: O halde özelleştirilen neydi?

Cevap: Özelleştirilen şey söz konusu yol ve köprülerin 25 yıl boyundaki işletme hakkıydı. Read More

Faiz politikasında selektif davranılmalı

Geçen hafta açıklanan iki rakam 2012 yılında büyümedeki zayıflamayı açıkça ortaya koydu. Üçüncü çeyrekte büyüme rakamının yüzde 1.6’ya düşmesi ilk dokuz aydaki büyümeyi yüzde 2.6’ya geriletti. Ekim ayı sanayi üretim rakamları ise yüzde önceki yıla göre 6’ya yakın bir daralma gösteriyor. Sanayi üretimi büyümesi bu yıl çok dalgalı seyrediyor. Kasım ayında yüksek bir büyüme görebiliriz.
Yine de bu iki rakam 2012’yi yüzde 3’ün altında kapatabileceğimizi ortaya koyuyor. Son çeyrekte yüzde 4 seviyesinde bir büyüme olursa 2012 yıllık büyümesi yüzde 2,9 olacak. Son çeyrekte büyüme yüzde 5’e çıksa yıllık büyüme yüzde 3.2; son çeyrek yüzde 3’e gerilerse yıllık büyüme yüzde 2.7 olacak. Read More

Havacılık sanayinin ekonomiye ne kadar katkısı var?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisans programı şubat ayında başlatılıyor. Sanayi politikalarını geliştiren Türkiye değil ancak bunu bir yüksek lisans programı haline getiren ülke bu sayede Türkiye olmuş oluyor.

Sanayi politikaları Doğu Asya’da 1950’lerin sonlarından itibaren uygulanıyor. Doğu Asya’nın hızlı yükselişinin temelinde bu politikalar var. Ancak sanayi politikaları Doğu Asya ile sınırlı değil. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bir çok ülke de adı konmasa da uygulandı. Şimdi Hem Avrupa hem de ABD’nde sanayi politikalarının daha güçlü bir geri dönüşe geçmesini bekliyoruz. Zira her ikisinde de bu konuda görüş liderliği yapan kesimler var. Bazı iktisatçılar sanayi politikalarının ilk temellerini İngiltere’nin tekstil sanayini geliştirmesine kadar götürüyorlar. Read More