Archive August 26, 2013

2.00’dan Korkmayalım

26.08.2013, Murat Yülek, Dünya

Son iki senede, bu köşede bir yazıda “1.80” bir başkasına “1.90” başlığı atıldı. Bugünkü başlık ise 2.00. Geçen hafta TL-dolar paritesi 2.00’a ulaştı; bu hafta daha yukarıları görmesi muhtemel. Bundan korkmalı mıyız?

Aşağıdaki iki grafik “2.00” fobisinin yersiz ve daha da önemlisi yanlış olduğunu gösteriyor. Birinci grafik bir çoğunuzun yakından bildiği ve bu köşede de arada kendini gösteren TL’nın reel kur endeksi. Bu grafikten şunu okuyoruz: şu anda TL’nin reel olarak aşırı değerli seviyelerde. Read More

Türkiye’nin Tarafsızlar Hareketi

25.08.2013, Murat Yülek, Zaman

Geçenlerde yurtdışında yayınlanan bir araştırma Türkiye’yi dünyanın 20. ‘yumuşak gücü’ olarak tanımlamıştı. ‘Yumuşak gücü’ tanımlamanın zorluğu bir tarafa, bu tür araştırmalara ne kadar güvenilirlikle yaklaşmak gerektiğinin farkındasınızdır. Yine de Türkiye’nin, dünyanın en önemli yumuşak güce sahip olan ülkelerinden olduğu kesin.

Türkiye uzun süredir dünyanın en büyük ekonomilerinden birisiyken, ancak çok yakın zamanda dünyanın önemli ve takip edilen ülkeleri arasına girdi. Yani, böyle bir araştırma 10 yıl önce yapılsa Türkiye sıralamaya giremeyecekti. Bunun ekonomik sebepleri olsa da asıl sebebi Türkiye’nin kendine duymaya başladığı güven ve uluslararası alanda öncelere göre daha bağımsız politika izlemeye başlamasıdır. Sonuçta, eskiden olmayan bir durumla karşı karşıya dünya: “Türkiye ne diyecek; ne yapacak.” Read More

KOBİ’lerin vergilerini düşürelim

19.08.2013, Murat Yülek, Dünya

Türkiye’de 2012’de 29 milyar TL seviyesinde kurumlar vergisi toplandı. Bu aynı yıldaki GSYH’nın yüzde 2,1’ine denk geliyor. 2006’da ise 11 milyar TL tutarında kurumlar vergisi toplanmıştı (GSYİH’nın yüzde 1,47’si). Oysa, 2007’de Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30’iken sonraki yıllar için yüzde 20’ye indirildi. Yani 2007’den sonra, vergi oranları Türkiye’de üçte bir oranında düşürülürken vergi gelirleri nominal olarak iki buçuk kat, vergilerin GSYİH’ya oranı ise 0,5 puan artmış. Vergi oranları düşünce şirketler toplam cirolarına oranla daha çok kar beyan etmiş ve daha çok vergi vermiş. Kurumlar vergilerinin GSYİH’ya oranla artması aynı zamanda Türkiye’de kayıt içiliğin artması manasına geliyor. Read More

When will Christian Amanpour call a duck a duck?

International media failed miserably in the Egyptian case. They failed miserably because the way they reflected the events showed they almost openly support a bloody coup. Sorry I should not have said a coup. I should not have listened to Mr. Mc Cain; a duck is (only sometimes) called a duck when it is politically right.

Amanpour is apparently in a long vacation when hundreds of civilian demonstrators are being killed by Egyptian military. She was unwilling even to air the Turkish officials trying to explain their position during June’s violant demonstrations in Turkey. Now she is silent for weeks when insistently peaceful demonstrators in Adawiyyah circle are being shot by military snipers.