Archive June 15, 2015

“Türkiye kaç dolarlık ekonomiye sahip?”

Murat Yülek, 08.06.2015, Dünya

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), ülke ekonomilerini büyüklüklerini ölçmede kullanılan temel istatistiktir. GSYH, ülke ekonomik büyüklüklerini toplam veya kişi başına olarak birbirleriyle karşılaştırmada da kullanılan temel gösterge aynı zamanda. Örneğin, Türkiye’nin ekonomisinin büyüklüğünü Almanya ile karşılaştırmak iktisatçıların çok sorduğu bir sorudur. Cevabı da genellikle GSYH ile verilir.

Ancak, GSYH, tüm iktisadi istatistikler gibi mükemmel olmayan bir göstergedir. Sonuç olarak, kamu ve özel kesimden gelen bir takım rakamların derlenmesinden oluşur. GSYH rakamlarında ortaya çıkabilecek ölçüm hataları ilk başta bu sürecin başarısına bağlıdır. Ülkelerin istatistik ofisleri belli zamanlarda yöntemlerini gözden geçirerek GSYH rakamlarını düzeltirler. Read More

“Milli Projeler sınai büyümenin motoru olabilir”

Murat Yülek, 01.06.2015, Dünya

 

Bir ülkede kişi başına gelirin yükselmesi üretimin yükselmesiyle mümkün oluyor. Ülkede yapılan mal ve hizmet üretiminin istatistiksel göstergesi olan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), ülkedeki tüm üretim birimlerinin (bunlar da çok büyük ölçüde şirketlerden oluşuyor) ürettiği ‘katma değerin’ toplamı manasına geliyor. Bu da ülkedeki toplam gelire eşit oluyor; yani üretim eşittir gelir. Bu gelirin bir kısmı, vergi ve benzeri ödemeler eliyle devlete gidiyor. Kalan ise sermaye sahiplerine  ve halka dağılıyor. Read More