Archive November 12, 2012

Not artışı TL’yi değerlendirecek

Türkiye’nin kredi notu Fitch tarafından yükseltildi. Diğer derecelendirme kuruluşlarının da bunu takip etmesini bekliyoruz.
Notun yükseltilmesiyle devletin ve Türkiye’de yerleşik borçlanıcıların uluslararası piyasalardan borçlanma şartları iyileşecek. Yani maliyetler bir miktar düşecek, vadeler uzayacak. Portföy yatırımları artacak. Hem borçlanma araçları hem de borsaya daha fazla yabancı yatırımcı girecek.

Bu köşede de 2008 yılının sonlarından itibaren eğer Türkiye’nin makro göstergeleri sağlam kalırsa krizin Türkiye’ye para girişiyle sonuçlanacağının altı çizildi. Nitekim 2009’dan sonra da öyle oldu. Şimdi bu trend daha da güçlenecek gibi gözüküyor. Zira dünyada paranın gidebileceği ülkeler azalırken Türkiye’nin makroekonomisi giderek güçleniyor. Read More

Altın ihracatının analizi

Altın ihracatı bu sene Ocak ayından itibaren 10.7 milyar dolara ulaştı. Geçen sene aynı dönemde 783 milyon dolar seviyesindeydi. Son aylarda giderek artan altın ihracatının seyriyle ilgili rakamlara bakalım. Rakamlar TÜİK tarafından sağlanan istatistiklere dayanıyor. Altın ihracat ve ithalatı olarak kullandığımız rakam standart uluslararası ticaret sınıflamasındaki “parasal olmayan altın” kalemi. Read More

2050’ye kadar 1.5 trilyon dolarlık yatırımı iyi planlamalıyız

Prof. Dr. Kerem Alkin’in 02 Kasım 2012 tarihli Habertürk Gazetesindeki yazısından;

Türkiye’nin uluslararası alanda bir çekim ve ilgi merkezi haline dönüşmesinin gerekçelerinden birisi son 10 yıla damgasını vuran makro reformlar ve ekonomik yapıdaki ciddi dönüşüm süreci ise bir diğer gerekçe de Türkiye’nin iştah kabartan yatırımları. Dünya Bankası’nın 2005 yılında yayımladığı bir rapor çerçevesinde, Türkiye Milli Servet Değeri açısından dünyada 22. sıradaki bir ülke olarak tanımlanmıştı. Bununla birlikte, birinci sırada yer alan ABD’nin milli servet değeri 150 trilyon doların üzerindeyken, Türkiye’nin milli servet büyüklüğü 3 trilyon dolar düzeyindeydi. Read More