Archive September 29, 2014

Kalkınma bankacılığının neresindeyiz?

29.09.2014, Murat Yülek, Dünya

Türkiye’de de, başa ülkelerde de bankacılık kesimi kalkınma sürecinde rol oynamıştır. Ancak kaynaklar açısından mevduata dayalı olan ticari bankacılık doğrudan kalkınma sürecini destelemekten çok işletmelerin işletme sermayesinin ya da ticaretin (ve şimdi de halkın / tüketicilerin finansmanında) rol oynamıştır. Bunun bir çok sebebi vardır.

Ticari bankacılığın kısıtlarından dolayı, değişik ülkeler (özellikle ‘geç kalkınanlar’) kalkınma finansmanını sağlayabilmek için farklı yöntemlere başvurmuştur. Alman kalkınmasında ‘universal’ bankalar önemli rol oynamıştır örneğin. Amerika Birleşik Devletleri’nde sermaye piyasaları da önemli görev görmüşken Japonya ve Kore gibi ülkelerde bankacılık sisteminin nominal faizleri kontrol altına alınarak finans sisteminin özellikle sanayi kesimine düşük reel faizli kredi sunması hedefl enmiştir. Read More

Türkiye neden sanayileşemedi?

22.09.2014, Murat Yulek, Dünya

Türkiye 10 yıl öncesine kadar memur maaşlarını nasıl ödeyip Hazine borçlarını nasıl çevrilebileceğine odaklanmış bir ekonomiydi. Şimdi bu makroekonomik resim değişti. Ancak makroekonomik dönüşüm tek başına Türkiye’yi zengin etmez. Tabi AVM’ler ve ‘hizmet ekonomisi’ de. Mesele sınai bir dönüşümü gerçekleştirebilmek.

2012 yılında, Malezya’da bir toplantıda Sony’nin eski CEO’larından uluslararası tanımış bir dostumla Türkiye ve Kore’nin sanayileşme stratejileri üzerine konuşurken Türkiye’yi ‘sanayi öncesi’ bir ekonomi olara sınıfl ayınca biraz ‘bozulmuştum.’ Sonradan, haklı olduğuna karar verdim. Read More

İstanbul Finans Zirvesi: Yenilikçi finans ana temasıyla toplanıyor.

15.09.2014, Murat Yülek, Dünya

İstanbul Finans Zirvesi, 15-16 Eylül’de beşinci kez toplanıyor. Bu senenin ana teması “Yenilikçi Finans.” 2007-2008 yıllarından beri dünya ekonomisinin canına okuyan finansl krizin fazla yenilikçi ürünlerden ortaya çıktığı düşünülürse iddialı ve riskli bir ana tema. Ancak, finansta yenilik olmadan eski sorunlarımıza da çözüm bulamayacağımız açık.

Mesele, finansal piyasaları reel ekonomiye daha iyi destek verecek hale getirmek. Bu da ‘faydalı’ yenilikçilik ve boğucu olmayan, akıllı düzenlemelerle gerçekleşebilir.

Faydalı finansal yenilikçilik nedir? Türkiye’yi ve onun gibi gelişmekte olan ekonomileri düşünelim. Ekonomik gelişmeyi yavaşlatan ana sorunların (altyapıyı hızla geliştirme ihtiyacı, kobiler, müteşebbisler ve mucitlerin finansmana erişimi, öğrencilerin ve öğrenmenin finansmanı vs) altında proje eksikliği ya da tembelliği değil finansmana erişim yatıyor. Read More

Akıllı kentler ve akıllı ulaşım

08.09.2014, Murat Yulek, Dünya

Dünya nüfusunun büyük kısmı kentlerde yaşıyor. Bu da hem kamu yöneticilerini hem de küresel bilgi teknolojisi şirketlerini ulaşım, kent iletişimi ve akıllı kent teknolojilerine yatırım yapmaya yönlendiriyor. 12 Eylül Cuma günü CEBIT Fuarı çerçevesinde düzenlenen CCTT (Şehir İletişimi, Ulaştırma ve Teknoloji Zirvesinde) akıllı kent teknolojileri ele alınacak. Kent vizyonları, her kentin kendi şartlarına göre kendine biçtiği hedefl er bundan sonra daha da önem kazanacak. Birbirinin aynı kentlerden çok kendini diğerlerinden ayrıştırmış kentler öne çıkacak. İnsanlar büyük ölçüde kentlerde yaşadığına göre hayat kalitesi dendiğinde akla kent hayatı gelmeli. Seçilmiş kent yöneticileri bu farklılıkları oluşturmaya odaklanmalı. Ancak o da kent yöneticilerinin bilgisi, görgüsü, vizyonuna dayanıyor sonuçta. Read More