Archive June 13, 2016

“Yenilenebilir enerji yatırımları cazip hale getirilmeli”

Murat Yülek, 13.06.2016, Dünya

Türkiye enerji talebi hızla yükselen ve enerjide dışa bağımlı olan bir ülke. Enerji güvenliğini sağlaması ve dışa bağımlılığını azaltması, sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmasından geçiyor. Halihazırda bu kaynaklarımızın çok azını değerlendirebiliyoruz.

Türkiye 2007 yılında çıkardığı, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında revize ettiği yenilenebilir enerji kanunu ile 2020 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğe 10 yıl alım garantisi ve yatırım yapılabilir seviyede bir destek fiyatı verdi. Read More

“Marks Bakkal Dükkanı İşletseydi”

Murat Yülek, 06.06.2016, Dünya

Birinci sanayi devrimi 18. yüzyıl ortalarında İngiltere’de başladı. Bir sonraki sanayi devrimi ise Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelerde bir yüzyıl sonra yaşandı. Bu dönem, sanayileşmenin feodalizmin serf sınıfını sanayi işçisi haline getirerek ‘sömürmeye’ devam ettiği yıllardı. Bu ‘sömürü’ diğerleriyle birlikte Marx’ın da dikkatini çekti. Sonuçta Marks, bu olgudan hareketle oluştruduğu ‘hikayeyle’ yeni bir dinin peygamberi haline geldi. Read More