Archive April 27, 2015

“Ermenistan’ın üzerindeki ‘Soykırım Politikası İpoteği”

Murat Yülek, 27.04.2015, Dünya

Ermenistan ve Diaspora’nın yürüttüğü soykırım oyunu Türkiye ile dünyanın bir çok ülkesini karşı karşıya getiriyor. Ancak, son kertede tazminat isteğine dayandırılmak istenen bu ‘ticari’ oyun belki de en büyük zararı da Ermenistan ve halkına veriyor; soykırım politikası Ermenistan’ın kendi eliyle, kendisi ve geleceği üzerine koyduğu bir ipotek rolü oynuyor. Read More

“Lee Kuan Yew”

Murat Yülek, 13.04.2015, Dünya

Geçen ay son nefesini veren Lee Kuan Yew ve Singapur ile ‘tanışmam’ 1990 yılına rastlıyor. 1980-1990’lar Türkiye’nin, rahmetli Özal ile dışa açıldığı bir dönemdi. Doğu Asya’daki ‘dışa açık büyüme’ Türkiye’nin de dikkatini çekiyor. DPT Müsteşar Yardımcımız Yavuz Ege’nin talimatıyla, seçilen dört Doğu Asya ülkesinden Singapur’un kalkınma politikalarının değerlendirmesini yapmıştım. Doğu Asya kalkınma sürecine ilgi duymam da, üniversite yıllarında Mustafa Ozel’in yönlendirmesiyle birlikte bu çalışma sırasında başladı. Read More

“Amerikan ekonomisi sanıldığı kadar iyi olmayabilir.”

ABD’nde 2014 büyümesi yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik is yüzde 5,5’ler seviyesinde. Dolayısıyla, durum ABD için iyi gözüküyor. Dünya açısından da, Amerika’nın  canlanması, hele Avrupa tarafından da takip edilirse.

Ancak, dikkate alınması gereken önemli bir faktör, ABD ekonomisinin ‘kırılganlıkları.’ Bu tür ‘kırılganlık’ olasılığı da özellikle gelişmekte olan ülkeleri sevindiriyor. Zira faiz artırımının zamanını erteleyeci, süresini ve miktarını da kısaltıcı rol oynayabilir. Read More