01 Temmuz 2013, Murat Yülek, Dünya

Mayıs ayında toplam ihracat 13.3 toplam ithalat ise 23.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durumda dış ticaret açığı beklendiği üzere 10 milyar dolara yaklaştı. İlk beş ayda ise ihracat 62.8 milyar dolar, ithalat 104.8 milyar dolar, açık ise 42 milyar dolar oldu. Yani aylık ortalama dış ticaret açığı 8 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Ancak rakamlara bütün olarak bakıldığı zaman, altın ve enerji ticaretindeki gelişmelerin etkisi görülemiyor.

2011 yılında Türkiye net altın ithalatı yaptı. Bu fazlalık, elde olan stokla da birleştirilerek geçen sene Türkiye’yi net altın ihracatçısı yaptı. Bu sene ise, Türkiye tekrar altın ithalatına ve stoklamasına girişti. İlk beş ayda net altın ithalatı 5.3 milyar dolar oldu; Türkiye 7.4 milyar dolarlık ithalat, 2.1 milyar dolarlık da ihracat yaptı.

Enerji ithaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye yılın ilk beş ayında 22.9 milyar dolarlık enerji ithalatı yaptı. Bu geçen seneye göre yüzde 6 civarında bir düşüşe tekabül ediyor. Aynı dönemde ekonomi büyüdüğüne göre burada istatistiksel hatalarla karşı karşıya olabiliriz. Ya da resmi kayıtlara girmeyen enerji ithalatı artmış olabilir.

Bu iki etki dışarıda tutulursa, ihracat mayıs ayında yüzde 11,0, yılın ilk beş ayında ise yüzde 7.6 yükseldi. İthalat ise mayıs ayında yüzde 1,5, ilk beş ayda ise yüzde 6,3 arttı. Son 12 ayda (toplam) ise ihracat bu yıl geçen yıla oranla yüzde 0.9, ithalat ise yüzde 0.1 arttı.

Bu rakamlardan çıkan şey, hem ihracatın hem de ithalatın yükseldiği. Yani bir taraftan ekonomi canlanıyor, diğer taraftan dış piyasalara Türk mallarının sevki (ithattan daha hızlı) artıyor. İthalatın artışı mayıs ayında ilk dört aya göre düştüğünü de ekleyelim.

Kurlardaki tırmanma önümüzdeki dönemde kalıcı olursa ihracat artışı hızlanacak, ithalat artışı ise bir miktar yavaşlayacak.