Murat Yülek, Dünya, 31 Aralık 2012

Geçen hafta TCMB Başkanı Başçı tarafından sunulan 2013 yılı para ve kur politikası sunumu para politikasında bir devrin sonlandığını, yeni bir devrin başladığını ilan etti.
Başçı sunumunda, “eski yaklaşım” “fiyat istikrarını” tek para politikası amacı olarak alırken devreye sokulan “yeni yaklaşımda” amacın hem “fiyat istikrarı” hem de “finansal istikrar” olduğunu söyledi. Eski yaklaşımdaki tek amaç, tek araç (politika faizi) tarafından sağlanırken yeni yaklaşımdaki birden fazla amaç birden fazla araçla sağlanacak. Zaten bir süredir öyle yapılıyordu. Açıklama TCMB’nin 2010 sonlarından itibaren uygulayageldiği çerçeveyi formel hale getirmiş oldu.
Bu köşede 30 Ağustos 2010 tarihli yazıda şöyle denmişti:
“1990’lardan itibaren gittikçe yaklaşan ve para politikası çerçevesi “normu” haline gelen enflasyon hedefleme yaklaşımının fiili olmasa da teknik ömrü çok kısa oldu. 2007-8’de başlayan küresel kriz ileride para tarihçileri tarafından muhtemelen enflasyon hedefleme yaklaşımının sonu olarak işaretlenecek. Ya da en azından, “kaba” enflasyon hedeflemesi yaklaşımının. Önümüzdeki dönemde enflasyon hedeflemesi yaklaşımının ya tamamen ortadan kalkacağını ya da ciddi bir evrim/dönüşümden geçeceğini hep birlikte göreceğiz. …”
Aynı yazı şöyle sonlandırılmıştı:
“…1990’lardan itibaren gittikçe yaklaşan ve para politikası çerçevesi “normu” haline gelen enflasyon hedefleme yaklaşımının fiili olmasa da teknik ömrü çok kısa oldu. 2007-8’de başlayan küresel kriz ileride para tarihçileri tarafından muhtemelen enflasyon hedefleme yaklaşımının sonu olarak işaretlenecek. Ya da en azından, “kaba” enflasyon hedeflemesi yaklaşımının. Önümüzdeki dönemde enflasyon hedeflemesi yaklaşımının ya tamamen ortadan kalkacağını ya da ciddi bir evrim/dönüşümden geçeceğini hep birlikte göreceğiz.”
20 Aralık 2010 tarihli “Enflasyon Hedefleme v2.0 Türkiye’de yürürlükte” başlıklı yazıda da aynı tema işlenmişti. Dolayısıyla Türkiye bekleneni yapıyor; sürpriz yok. Dahası Merkez kası politikaları uluslararası piyasalarda kabul ve takdir görüyor.
2013 para ve kur politikası çerçevesinin ana noktaları şunlar olacak:
*İkili amacı aynı anda gerçekleştirebilmek için karmaşık bir araç seti kullanılacak. Açıkçası “bayağı” karmaşık. Kullanmayı bırakın izlemekte ve yorumlamakta bile zorluk çekeceğiz. Daha sade bir araç seti daha etkili olurdu; iletişim değeri de yükselirdi.
*Bu setin amacı bankalardaki aşırı kredi genişlemesini engellemek ve likiditeyi TCMB politikaları yönünde kullanabilmek olacak.
*Kredi genişlemesinin iç talebin ve cari açığın ana sürükleyicisi olduğu varsayılmaya devam edilecek.
*Kur hedeflenmiyor ancak “reel kur yakından izlenecek”
*Bir sigorta olarak yüksek uluslararası rezerv taşınmaya devam edilecek.