Archive December 25, 2011

French domestic politics take France back to middle ages

Making Armenians (and Turks) a tool for French domestic politics is quite disgusting.

An article of mine that appeared in Todayszaman in September 2007 is highly relevant again now.

Armenian resolution:’ Bad for Armenia, Turkey and the US

25.09.2007
Today’s Zaman
Countries are free to let their parliaments decide on historical issues. For example, you may have the Japanese parliament vote unanimously that it was the American air force who first struck Japan to start the eastern episode of World War II.

That will not change history, but may have repercussions on the politics and economics of the day. Read More

Getting along with the new Turkey

Murat Yulek and Anthony Randazzo

Real Clear World – 2 December 2011

(http://www.realclearworld.com/articles/2011/12/02/getting_along_with_the_new_turkey_99784.html)

Turkey announced this week it would freeze the financial assets of Syria, its southern neighbor, and prevent all weapons deliveries to the country until the regime of Bashar al-Assad ceases its assaults on civilians protesting autocratic rule and agrees to step down. This is also the same Turkey that has co-negotiated a deal with Iran on limiting nuclear weapons developments. This is the same Turkey who’s leader, Recep Tayyip Erdoğan, is beloved by Muslims around the world for his fiery language leveled toward Israel in the wake of diplomatic snafus and the flotilla incident last year. This is the same Turkey that has made the foreign policy choice to negotiate with Hamas and the Muslim Brotherhood. Read More

ABD ve Avrupa’da kriz Türkiye’de kriz tartışması

DÜnya Gazetesi, Küresel Bakış, 25 Temmuz 2011

2005 yılından itibaren cari açığın tırmanışının durdurulması gerektiği dile getirilen bu köşede bugün cari açığın bir numaralı risk olarak kabul edilir hale gelmesinden dolayı bir mutluluk duyulmuyor. ‘Finanse edilebildiği sürece cari açık problem değildir’ mantığının atılıp,  yerine ‘cari açık temelde bir tasarruf kaynağıdır; ancak aynı zamanda bir borç kalemidir ve risk unsurudur’ mantığının oturması bir kazanımdır.

Ancak durum ‘kriz geliyor’ alarm zillerini çalacak kadar kötü de değildir. Cari açığın geldiği nokta açısından gerekli tedbirlerin daha önceden alınması Türk ekonomisinin daha sağlıklı bir patikaya oturtulmasını sağlayacaktı. Şu anki içinde olduğumuz noktanın ise geri dönülemez bir nokta olmadığı belli. Read More

Dış ticaret açığı nasıl kapatılacak?

DÜnya Gazetesi, Küresel Bakış, 1 Ağustos 2011

Sanayi üretim endeksi verilerinden hareketle, sanayi üretiminin artışının hız kesmeye başlaması ithalat ile ihracat arasındaki makasın rekor seviyelere çıktığı bir döneme rastlıyor. Buradan hangi sonuçları çıkartabiliriz?

İlk planda, yerli üreticilerin zaten zayıf olan dış talepten faydalanmadığı; tersine dış üreticilerin kahraman Türk iç talebi tarafından desteklendiği söylenebilir.  Ayrıca, sanayi üretiminin önceki aylara göre artı hızındaki azalmanın ekonominin “soğumaya” başladığının emareleri olarak görebiliriz. Ancak Merkez Bankasın ve hükümetin ulaşmak istediği nokta iç talebin daralması üretimin değil. İç talep daralırken üretimin artmasının tek yolu ise dış pazarlardan yararlanılması, yani ihracat. Read More