Archive August 29, 2012

“Normalizasyon” süreci devam ediyor

Türk ekonomisi gerekli bir “normalizasyon” sürecinin içinde. 2009 sonrası iç talep bazlı büyüme ve bunun beraberinde getirdiği cari denge ve aşırı hızlı finansal genişleme riskinden, ıç talep ile dış talebin daha dengeli seyrettiği bir büyüme modeline geçiyor. Bu geçişin yurt dışında -özellikle Avrupa’da- büyük bir krizle eş zamanlı olması durumu karmaşık ve zor hale getiriyor. Ancak, bu geçişin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi gerekiyordu. Dolayısıyla zor olsa da sağlıklı bir durum ile karşı karşıyayız. Read More

İhracat 500 milyar doları yakalar mı?

Türkiye 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamını tutturabilir mi? Değişik ortamlarda bu soruyla karşılaşıyorum. Cevap daha ciddi bir çalışma gerektiriyor ancak burada, Amerikalıların zarfın arkasında yapılan hesaplar bizde de “bakkal hesapları” dedikleri türden hesaplar yapalım.
Türkiye’nin ihracatı 2002 ile 2011 yılları arasında dolar bazında yılda ortalama yüzde 14,8 büyümüş. Bu hızda bir büyüme ihracatı hemen hemen beş yılda iki katına çıkartıyor. Nitekim bu dönemde Türkiye’nin Merkez Bankası (fob) rakamlarıyla ihracatı 41 milyar dolardan 141 milyar dolara yükseldi.
Ancak 2008’den itibaren yavaşlama ve 2009 yılında da gerileme var ihracatta. Nitekim, 2002-8 döneminde ihracatın yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 22’nin üzerindeydi. 2009 yılında ihracat düştü. 2010 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla yüzde 13i5 ve 19,2 oranında arttı. Read More

TL değerlenmemeli

Nisan ayında cari açık yıllık yüzde 35 düşüşle 5.3 milyar dolara inmişti. Bunda en önemli etken yüzde 33 düşen ve büyüklük olarak cari açığın en önemli belirleyicisi olan dış ticaret açığı idi. Bu eğilim Mayıs ayında da sürdü.

Mayıs ayında dış ticaret açığı 2011 yılındaki, 10.2 milyar dolardan 2012 yılında 8.6 milyar dolara indi. Bu rakamlar dış açıktaki düşüş hızının bir miktar yavaşladığını gösteriyor. Nisan ayında düşüş yüzde 32 iken mayıs ayında yüzde 16 oldu.
Düşüşteki yavaşlamanın sebebi ithalat tarafında.  Enerji dışı ithalat önceki yılın aynı ayına oranla nisan ayında yüzde 13.2 düşerken Mayıs ayında yüzde 1.8 arttı. Bunun iç aktivitedeki bir hareketlenmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ancak önümüzdeki hafta sanayi üretimi rakamları yayınlanınca göreceğiz. Read More

Olimpiyatlar para kazandırır mı?

Pekin Olimpiyatları 30 milyar dolara mal olmuştu. Londra olimpiyatlarının İngiliz bütçesine maliyeti resmi rakamlara göre 9.3 milyar pound (14.5 milyar dolar). Bazıları bu maliyetin çok daha fazla olduğunu düşünüyorlar. Tüm maliyeti 24 milyar pound (37 milyar dolar) olarak hesaplayanlar var.

Olimpiyatların İngiltere’ye fayda ve maliyetlerine bakalım.Önce faydaları:

” Yurtdışından nakit girişi: resmi kaynaklara göre İngiltere 2012 olimpiyatları sebebiyle 1 milyon ilave turist bekliyor. Olimpiyatlar için İngiltere’ye gelen turistler İngiliz ekonomisine döviz kazandıracak ve ekonomik aktiviteyi hızlandıracak. Ancak İngiltere ne kadar turist gelecek ve net etki ne olacak uzmanlar pek de emin değiliz. Read More