“Doğu’nun Kalkınması, HDP ve PKK”

“Doğu’nun Kalkınması, HDP ve PKK”

Murat Yülek, 27.07.2015, Dünya

Çözüm sürecinin içinde olduğu durumun en büyük mağduru Güney Doğu ve Doğu Anadolu’dur. Bir Türkiye Partisi olmayı hedefleyen HDP’nin Doğu Anadolu’nun devlet desteğinden bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi kurması, bölgede üretim, istihdam ve gelirin artmasıyla ilgili herhangi bir projesi bulunmadığı görülmektedir. PKK’nın ise, bir terör örgütü olarak iktisadi kalkınma konusunda herhangi bir hedefi, gayreti olması zaten düşünülemez.

Ülkeler, ekonomik olarak bölgeler ve şehirlerle kalkınır ya da geriler. Doğu Anadolu, yeraltı ve yer üstü kaynakları açısından şu anda içinde bulunduğu durumu haketmiyor. O durum şudur: temelinde, legal ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetler minimal seviyede ve halkın hayatını devam ettirmesini sağlayan gelir ve bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının temelinde yer alan altyapı yatırımları çok büyük ölçüde, Türkiye’nin diğer bölgelerinden toplanan vergi gelirleri sayesinde yürütülmektedir.

Güneydoğu Anadolu’nun tarım, turizm, enerji (hidrolik, güneş, kömür vs) alanlarındaki yer altı ve yer üstü kaynakları özel yatırımlar sayesinde kullanılır hale getirilebilse bölgenin şu an kamu kaynaklarına dayanan ekonomisi kendi ayakları üzerinde duran bir görünüm kazanabilir. Tarıma dayalı olanlardan başlamak üzere, temel sanayilerin de kurulabileceği ve zamanla gelişebileceği bir alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bereketli Hilal’in bir dönem dünyanın en önemli ekonomik ve kültürel bölgesi olması insanları buraya toplayan yeraltı ve yerüstü kaynakları ve ticaret akımlar sayesinde olmuştu.

Ancak bölgeye yatırım çekilebilmesi için önce siyasi ve sosyal istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekiyor. Çözü sürecinin içinde girdiği faz, Güneydoğu Anadolu’nun sürdürülebilir bir (yeniden) ekonomik kalkınma sürecine girmesini engelliyor. PKK bunun farkında ve bu konuda yıllardır tesadüfen hareket etmiyor. Bölge ekonomisinin gelişmesi, gelirlerin artması PKK’nın hem sosyal, hem siyasi hem de ekonomik olarak gücünü kaybetmesi manasına gelecek.

Doğum yapmakta olan bir kadına yetişmeye çalışan ambulansın durdurulması, iş makinelerinin yakılması gibi faaliyetlerin temel amacı bölgeye gelebilecek yatıırmları (bölgenin kendi yatırımcılarınınkiler de dahil olmak üzere) ürkütmek. Ve PKK bunda başarılı oluyor. Ekonomik problemler ve Ankara’ya bağımlılık arttıkça bölge halkındaki rahatsızlık ve “korku” artacak. Temel stratejisi bu PKK’nın.

HDP ise, bir taraftan Türkiye Partisi olmaya çalıştığını izhar ederken diğer taraftan kendi bölgesinin dahi kalkınma süreciyle ilgili hiç bir kayda değer görüş sunmuyor ve gayretin içine de giremiyor.

Comments are closed.